Scopul Asociației


Scopul Asociației Eco Sepsi este de a organiza și a dezvolta servicii de colectare a deşeurilor pe aria geografică acoperită, astfel încât toți utilizatorii serviciilor să beneficieze de prestaţii contemporane și gestionare cât mai eficientă, astfel susținănd proiectul Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna.

 

Obiectivul principal al Asociației este organizarea rațională a unui sistem de colectare a deșeurilor reciclabile în vederea valorificării în localități printr-un serviciu profesional.Îndeplinirea sistemului de colectare care contribuie totodată la reducerea cantităților de deșeuri depozitate și la un tarif care nu depășește limita de suportabilitate a populației.Consiliul director

                                      Consiliul Director al Asociației de la 1 martie 2021 constă:
              

                                      Csaba Tóth-Birtan, președinte - viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe

                                      Zoltán Dimény, membru - primarul comunei Brețcu

                                      István Fodor, membru - primarul comunei Bodoc

                                      Lajos Imets, membru - viceprimarul comunei Vărghiș

                                      Ferenc Szabolcs Tánczos, membru - primarul comunei Brateș

Condiții de aderare la Asociație


Condițiile de aderare a unităților administrative ale județului Covasna la Asociația Eco Sepsi: decizia de aprobare a organelor reprezentative locale în aceast caz, acceptarea Actului Constitutiv, a Statutului Asociației și a drepturilor și obligațiilor incluse în contract încheiat cu TEGA Rt.