Scopul Asociației

Scopul Asociaţiei ECO SEPSI este asigurarea condiţiilor pentru organizarea la un nivel echilibrat a serviciilor de gestionare a deşeurilor pe aria geografică acoperită, astfel încât fiecare cetăţean deservit să beneficieze de prestaţii la nivel european, susținănd proiectul Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna.

Organizarea rațională a sistemului de colectare a deșeurilor municipale printr-un serviciu profesional, pentru satisfacerea nevoilor populației și prin organizarea unui sistem de colectare selectivă contribuind totodată la reducerea cantităților de deșeuri depozitate, la un tarif care nu depășește limita de suportabilitate a populației, prin adoptarea unor măsuri specifice, care reprezintă o provocare atât pentru unitățile administrativ teritoriale cât și pentru operator.Consiliul director

Consiliul director exercită atribuțiile legale și prescrise de Statutul Asociației începând cu 10 iunie 2014 .

TÓTH BIRTAN CSABA                   -        președinte

FODOR ISTVÁN                             -         membru

DIMÉNY ZOLTÁN                            -        membru

LÁZÁR KISS BARNA ANDRÁS       -        membru

FEJÉR LEVENTE                             -       membru  
 


Condiții de aderare la Asociație


Condiția de aderare la Asociația EcoSepsi pentru unităţi administrativ teritoriale din judeţul Covasna este ca organele deliberative (consilii locale) să adopte o hotărâre în acest sens și să aprobe Actul Constitutiv, Statutul Asociaţiei, respectiv condițiile contractului de delegare incheiat cu operatorul TEGA SA.