Despre

ADI ECO SEPSI a fost înființat în anul 2008,  ”în scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.”

ADI ECO SEPSI asigură cadrul legal în vederea implementării sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, asigurând o colaborare între  localitățile membre a asociației în vederea atingerii obiectivelor regionale delegate .

Asociaţia ECO-Sepsi a delegat gestiunea serviciilor operatorului Tega SA, operator regional în județul  Covasna.

 


Galerie