A társulás célja

Az ÖKO SEPSI társulás célja a  kiegyensúlyozott hulladékszolgáltatás feltételeinek biztositása az érintett településeken, hogy minden szolgáltatást igénybe vevő egy európai szintű kiszolgálásban részesüljön, fenntartva a Kovászna megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer projektjét.

Egy jól működő hulladékelszállitási rendszer kiépitése egy szakszerű szolgáltatás keretében, a lakosság igényeinek kielégitésével valamint egy szelektiv gyűjtési rendszer kialakitása a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének a csökkentésével egy olyan dijszabással amelyik nem haladja meg a lakosság megterhelési határát, a szolgáltatásra nézve jellemző intézkedésekkel, kihivást jelent úgy a közigazgatásokra mint a szolgáltatóra.


Vezető tanács

A vezető tanács 2014,junius 10- től látja el a törvény és az ÖKO SEPSI társulás Statutuma által előirt feladatkörét.

TÓTH BIRTAN CSABA                 -      elnök

FODOR ISTVÁN                              -       tag

DIMÉNY ZOLTÁN                            -       tag

LÁZÁR KISS BARNA ANDRÁS     -       tag

FEJÉR LEVENTE                           -       tag  
 
    
 
Új tagok felvétele a társulásba

A Kovászna megyei közigazgatási egységek csatlakozási feltételei az ÖKO SEPSI társuláshoz a testületek (helyi tanácsok) ez ügyben hozott jóváhagyó határozata, a Társulás alapitó okiratának és alapszabályzatának valamint a szolgáltató TEGA RT-vel kötött megbizási szerződés feltételeinek az elfogadása.