A társulás célja

Az ÖKO SEPSI társulás célja a kiegyensúlyozott hulladékszolgáltatás feltételeinek biztosítása az érintett településeken, hogy minden szolgáltatást igénybe vevő egy európai szintű kiszolgálásban részesüljön, fenntartva a Kovászna megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer projektjét.

Célja egy jól működő hulladékelszállítási rendszer kiépítése egy szakszerű szolgáltatás keretében, a lakosság igényeinek kielégitésével, valamint egy szelektív gyűjtési rendszer kialakítása a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének a csökkentésével egy olyan díjszabással amelyik nem haladja meg a lakosság megterhelési határát, a szolgáltatásra nézve jellemző intézkedésekkel, kihívást jelent úgy a közigazgatásokra mint a szolgáltatóra.


Vezető tanács

A vezető tanács 2014., június 10 - től látja el a törvény és az ÖKO SEPSI társulás Statutuma által előirt feladatkörét:

TÓTH-BIRTAN CSABA                     -  elnök;

FODOR ISTVÁN                                -      tag;

DIMÉNY ZOLTÁN                              -      tag;

LÁZÁR KISS BARNA ANDRÁS     -       tag;

FEJÉR LEVENTE                            -       tag.  
 
    
 
Új tagok felvétele a társulásba

A Kovászna megyei közigazgatási egységek csatlakozási feltételei az ÖKO SEPSI társuláshoz a testületek (helyi tanácsok) ez ügyben hozott jóváhagyó határozata, a Társulás alapító okiratának és alapszabályzatának, valamint a szolgáltató TEGA RT - vel kötött megbízási szerződés feltételeinek az elfogadása.